Zeynomeren.com adlı web sitemizi ziyaret ederek aşağıdaki koşulları kabul etmektesiniz. 

Zeynomeren.com, Alimila Bilgi Teknolojileri ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca ALİMİLA olarak anılacaktır)’nin iştirakidir.

ALİMİLA, bazı kişisel bilgilerinizi (isim, soyadı, yaş, e-posta vb) size daha iyi hizmet verebilmek amacı ile veri tabanına kaydeder. Alınan bilgiler kampanya organizasyonları size özel teklifler, özel promosyon uygulamaları gibi faaliyetlerde kullanılır. 

Kişisel bilgilerinizde değişiklik söz konusu ise Hesabım bölümünden gerekli güncellemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi hassas kişisel bilgileri internet üzerinden ilettiğinizde, bunları Güvenli Şifreleme Sistemi (SSL) ile korur ve kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamaz. Kullanılan kredi kartları özel kripto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir. 

ALİMİLA, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. ALİMİLA, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. ALİMİLA, kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel verileri, daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabilir. Müşteri bilgileri bu süreçler dışında emredici kurumlar tarafından gerekli yasa ve kanunlar çerçevesinde resmi makamlara açılabilecektir.

Zeynomeren.com üyesi olduğunuz günden itibaren aksi belirtilmedikçe günlük, haftalık ve aylık bültenler ile size özel fırsatları içeren mail, sms ve mms gibi platformlardan sizinle iletişime geçilir. Bu uygulamadan faydalanmak istemiyorsanız kişisel bilgilerinizin olduğu bölümden gerekli ayarları yaparak ya da bizi info@alimila.com mail yolu ile bilgilendirerek bu hizmetten vazgeçme, değişiklik yapma ve tekrar başlatma hakkına sahip olacaksınız.

1. Veri Güvenliği

Herhangi bir veri aktarımı sırasında, örneğin, müşteri verilerinizi sipariş formuna, çevrimiçi talep formuna veya iletişim formuna girerken, tarafınıza SSL (güvenli soket katmanı) güvenlik prosedürü ile şifreleme sunmaktayız.

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime veya kayba karşı korumak için en üst düzey özen ve güvenlik standartları uygulamaktayız. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler)” ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31 Ocak 2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” kararı ve bunları ileride mülga edebilecek güncel rehber ve kararlar başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine, yetkili otorite karar ve rehberlerine uygun şekilde işlenmekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılması sağlanmakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirleri alınmaktadır.

Bununla birlikte, alınan tüm önlemlere rağmen internet üzerindeki veri aktarımlarının (örneğin, e-posta ile iletişim esnasında) güvenlik riski teşkil edebileceğini hatırlatmak isteriz. Verileri üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korumak mümkün değildir.

2. Ödeme Sürecindeki Güvenlik

Zeynomeren.com, otomatik, peşin, kredi ve sair banka kartı yahut bunların sunduğu para puanlar, elektronik ödeme sistemleri ve cüzdanlar, taksitli otomatik veya Zeynomeren hediye kuponları gibi ödeme seçenekleri sunmaktadır. Tüm ödeme yöntemleri yukarıda belirtilmiş olan güvenlik standartları ile kapsamlı bir şekilde korunmaktadır.

Kredi kartıyla ödeme yapmanız halinde, ek bir güvenlik mekanizması dahil ederek; bu ek güvenlik mekanizması kapsamında sipariş sürecinde “ödeme yöntemi” bölümünde banka kartı doğrulama numarasını talep etmekteyiz. Üç haneli kart doğrulama numarası banka kartınızın arka kısmındaki imza alanında bulunmaktadır.

Banka kartı verileriniz ALİMİLA tarafından saklanmamaktadır. Bu veriler, şifreli ve dolayısıyla güvenli bir bağlantı yoluyla doğrudan ödeme ve ödeme sistemleri kuruluşlarına aktarılmakta olup; ödeme işlemleriniz burada ilgili veri koruma ve bankacılık ile ödeme sistemlerine dair mevzuat hükümleri başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca işlemlerimizi, zorunlu Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardına (PCI-DSS) gerekliliklerine ve yine bankacılık ve ödeme sistemlerine dair mevzuatta belirlenen diğer idari ve teknik tedbirlere ve standartlara da uygun şekilde yürütmekteyiz.

3. Veri Aktarımı

ALİMİLA kişisel verilerinizi ticari amaçlarla (satış, kiralama vb.) üçüncü taraflara aktarmamaktadır.

Verilerinizin tarafımıza müşteri hizmetleri, e-fatura, e-arşiv, veri barındırma, müşteri ilişkileri yönetimi, lojistik / nakliye, pazarlama ve benzeri süreçlerde destek sunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmesi halinde, veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine uygun şekilde aktarılmakta ve bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler)” ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31 Ocak 2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” kararı ve bunları ileride mülga edebilecek güncel rehber ve kararlar başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine, yetkili otorite karar ve rehberlerine uygun şekilde aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi aktardığımız veri işleyenler, ALİMİLA tarafından özenle seçilmekte olup; söz konusu kişiler, başta KVKK’nın 4., 5., 6., 8., 9. ve 12. maddeleri olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerinin tamamına uymakla yükümlüdürler. Kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin özellikle müşterilerimizin verilerini doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara aktarmalarına veya ticari amaçlarla kendilerinin kullanmalarına kesinlikle izin verilmemektedir.

Ayrıca, sözleşme ve iş birliği suretiyle farklı iş ortaklarıyla da çalışmaktayız. Kişisel verilerinizin sipariş taleplerinizi yerine getirmek, ödüllü bir yarışmayı gerçekleştirmek amaçlarıyla veya ilgili ortaklarımızın teklifleri süresince sözleşmenin ifası amacıyla işlenmesi halinde, buna ilişkin olarak tarafınızı ayrıca bilgilendireceğiz. İş ortaklarımız Zeynomeren tarafından özenle seçilmektedir. İş ortaklarımızın özellikle müşterilerimizin verilerini doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara aktarmasına kesinlikle izin verilmemektedir. 

Yukarıdaki özellikli açıklamalarımız saklı olmak üzere, işleme faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileriniz, başta KVKK’nın 4., 5., 6., 8., 9. ve 12. maddeleri olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerinin tamamına uygun şekilde ve yukarıda detayları belirtilen tüm gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle yurt içinde veya yurt dışında yerleşik alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında aşağıda belirtilen alıcı gruplarına yine aşağıda belirtilen aktarım amaçları ile aktarılabilmektedir:

Alıcı grupları:

• Acenteler / distribütörler / bayiler ve sair satış ortakları,

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler,

• Çağrı merkezi (müşteri desteği) hizmet sağlayıcıları,

• Basım hizmeti sağlayıcıları,

• Posta ve kargo hizmeti şirketleri,

• IT hizmeti sağlayıcıları / bulut sağlayıcıları,

• İzleme ve hedefleme desteği sağlayan teknoloji şirketleri,

• İş ortakları,

• Bankalar, ödeme sistemi ve sair ödeme kuruluşları,

• Lojistik ve nakliye hizmet sağlayıcıları,

• Pazar ve kamuoyu araştırma ile anket şirketleri,

• Aracı hizmet sağlayıcıları,

• Hukuk hizmet sağlayıcıları,

• Telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları,

• Satış sonrası hizmetler bakımından destek alınan servis sağlayıcıları,

• Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcıları,

• Sosyal medya platformları, ajanslar, basın/yayın organları ve söz konusu içeriklere erişimi olan kişiler,

• Zeynomeren ürünleri satın aldığınız pazaryerleri,

• Kurumsal danışmanlar / denetçiler ile vergi / SGK / İSG danışmanları.

Aktarım amaçları:

• Bilişim teknolojileri, bulut yahut sair veri barındırma hizmetlerinden yararlanma, izin yönetimi, kayıt ve loglama,

• ALİMİLA faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi,

• ALİMİLA global denetim, raporlama, uyum ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

• Ödeme ve sair finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• ALİMİLA faaliyetleri kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması ve potansiyel iş birliklerinin kurulması,

• Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme, iş kolu/operasyon devri ve sair yapısal değişiklikler,

• Ödüllü yarışmaların düzenlenmesi ve yarışma sonucu kapsamında kazananların belirlenmesi, yayımlanması ve ödüllerin kazananlara iletilmesi,

• İş ortaklarının ürünlerinin satışında, satış ve satış sonrası hizmetlerin ilgili iş ortakları tarafından verilmesinin temini, 

• ALİMİLA’nın hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi,

• Pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.

4. Veri Temini

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup, belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. İşbu Gizlilik Politikasında sizlere kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği, kişisel verilerinizin hangi hukuki sebeplere dayanarak işlendiği hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktayız.

Kişisel verilerinizin, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hukuki sebeplerle işlenmesi halinde, yalnızca ihtiyaç amacıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü şekilde belirlenen zorunlu veri giriş alanları bulunmaktadır. Örneğin, doldurulması zorunlu bu alanları siparişiniz esnasında görebilirsiniz. Bu verilerin sağlanmaması durumunda, hizmetlerimizi sağlayamayabiliriz.

İsteğe bağlı alanlar ise, yine amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü şekilde belirlenmiş olup, hizmetlerimizi daha etkin şekilde sunabilmemiz ve açık rızanız bulunması halinde size özel ürün, hizmet ve tekliflerden yararlanabilmeniz amaçlarıyla kurgulanmıştır. Lütfen söz konusu opsiyonel alanlara veri girişi yaparken bizimle hangi kişisel verilerinizi paylaşmak istediğinizi kontrol ediniz.

5. Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), ilgili alt düzenlemeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu duyuru ve rehberleri göz önünde bulundurularak, işbu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme veya uyarlama hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu kapsamda, Gizlilik Politikasının yenilenen versiyonları da aynı kanallardan sizlere duyurulacaktır.

Ana Menü